+46 (0)31 44 00 95

nordiska brass ensemblen
Nordens förnämsta brassmusiker i en unik ensemble med ett kammarmusikaliskt utbud utöver det vanliga.

Ensemblens medlemmar innehar ledande positioner i de nordiska symfoniorkestrarna och verkar dessutom som solister och kammarmusiker. Flera av medlemmarna bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet som dirigenter och lärare på musikhögskolor och musikkonservatorier.

Ensemblen har en varierad ofta specialarrangerad repertoar som sträcker sig från renässans till nutida musik. Flera kompositörer har tillägnat ensemblen sina verk.

Normalbesättningen är 4 trumpeter, 1 horn, 4 tromboner, 1 tuba, slagverk och klaviaturinstrument.

Bengt Danielsson

solotrumpetare i Göteborgs Symfoniker

Jan Fredrik Christiansen

solotrumpetare i Oslo Filharmonien

Hans P. Stangnes

solotrumpetare i Helsingfors Stadsorkester

Björn Lovén

solotrumpetare i Malmö Symfoniorkester

Ulrika Dahlberg

trumpetare i GöteborgsOperans Orkester

Per Morten Bye

solotrumpetare i Det Kongelige Kapellet, Köpenhamn

Rune Brodahl

solohornist i GöteborgsOperans Orkester

Lars - Göran Carlsson

solotrombonist i Göteborgs Symfoniker

Geir Arnfinsen

solotrombonist i Gävle Symfoniorkester

Espen Aareskjold

solotrombonist i Norrköpings Symfoniorkster

Per Kristian Svensen

solotrombonist i Malmö Symfoniorkester

Jens Kristian Sögaard

trombonist i Göteborgs Symfoniker

Kjell Erik Husom

bastrombonist i Bergens Filharmoniska Orkester

Eirik Devold

bastrombonist i Helsingborgs Symfoniorkester

Morten Agerup

tubaist i Göteborgs Symfoniker

Knut Riser

tubaist i Bergens Filharmoniska Orkester

Roger Carlsson

soloslagverkare i Göteborgs Symfoniker, cimbalist

Knut Johannessen

cembalist, organist och pianist i Oslo