+46 (0)31 44 00 95

projekt ledning
CRM erbjuder projektledning utifrån musikers och ensemblers olika behov. Marknadsföring, förmedling, administration, lönehantering, organisation, bidragsansökningar, turnéledning, logistik och konceptutveckling är några av de tjänster vi bistår ensembler och musiker med idag.

Flexibilitet, pålitlighet och förståelse är några av våra nyckelord. Samarbete är det viktigaste.

Maria Carlsson - projektledare. Utbildad vid Kulturverkstan - en projektledarutbildning med inriktning på kultur och IT. Maria har lång erfarenhet av konsertproduktion, arrangemang och organisation.

Roger Carlsson - marknadsekonom. Utexaminerad vid IHM Business School i Göteborg1995 och har sedan dess verkat som marknadsföringskonsult åt musiker, ensembler och institutioner, bl a GöteborgsMusiken. Roger är dessutom musiker, stämledare i slagverk hos Göteborgs Symfoniker.