+46 (0)31 44 00 95

länkar
IBM Business School
Kulturverkstan
rapport

Genomlysning av musik i Göteborg
En rapport om konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv
skriven på uppdrag av Kultur i Göteborg.

symfoniorkestrar

Göteborgs Symfoniker - Sveriges Nationalorkester
Malmö Symfoniorkester
Norrköpings Symfoniorkester
Kungliga Filharmoniska Orkestern
Sveriges Radio Symfoniorkester

Oslo Filharmonien
Trondheim Symfoniorkester