+46 (0)31 44 00 95

föreläsningar
"Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven utvecklar sin musikaliska förmåga, kreativitet och lust att använda musik för att kunna skapa, uttrycka och förmedla egna musikaliska tankar och känslor även i samverkan med andra uttrycksformer som bild, rörelse, drama eller media." LPO 94

musik är en energikälla

Om hur vi kan utnyttja
den klassiska musiken
i undervisningen

för barns skrivande och skapande
för stimulans av fantasin och våra inre bilder
för kraft och inspiration (till både stora och små)

maria carlsson
lärare

I mer än 15 år har Maria Carlsson, som alla andra lärare, försökt inspirera sina elever att skapa, skriva och lära. Ibland som clown eller häxa... "Nyckeln" till inspirationen, idéimpulserna och fantasin har hon hittat i konstmusiken. Maria utnyttjar musikens energi till att stimulera barns kreativitet, motivation och inre bilder. Musiken blir en förlösande kraft som frigör barns skapande och skrivande.

Maria är mellanstadielärare och har lett flera projekt där barn i olika åldrar fått berätta och skriva med musik som inspiration.

om föreläsningarna

Föreläsningen kan anpassas till olika grupper. En 3-timmars föreläsning för lärare i förskola, grundskola och musikskola innehåller:

framförande av en av Marias MusikSagor
resonemang och koppling till forskning om musikens betydelse
beskrivning av några projekt där barn skriver med musik som inspiration
musiklyssnande - där deltagarna har fått "komma ner i varv", väcka fantasin till liv och pröva på något av det jag gör med mina elever
tips om hur man kan använda musik som inspiration till att:
träna "inre bilder"
berätta
skriva dikter
berätta/skriva sagor
måla
dramatisera/gestalta

"Väldisponerat och väl framfört - med långa tankepauser (bra för trötta lärare)."
"Inspirerande. Många bra idéer. Väcker lust."
"Kvällen gav många tips och nya infallsvinklar på hur man kan jobba med barn och musik."
"Tack för ett fint och opretentiöst föredrag!" "Fin musik, bjöd du på!"

Lärare efter föreläsning i mars 98